அறிமுகம்...

My photo
சென்னை, தமிழகம், India
இலக்கியம், பயணம், மனிதர்கள், இசை, உணவு, நட்பு, சமுதாயம், கலை - இவை என் ஆர்வங்கள். பகிர்தலில் இன்பம் கொண்ட எல்லோருக்கும் நான் நண்பன். என்னை தொடர்ப்பு கொள்ள: muthu.gvmuthu@gmail.com / 9894238404

Saturday, November 12, 2005

நம்மை
நமக்கு
பிடித்திருந்தாலும்
காற்றில்
பறக்கும்
பனம்பூ போல
காதல்
மையம் இல்லாமல்
அலைகிறது
என்றாவது
சொல்லி கொள்வோம்...

No comments: