அறிமுகம்...

My photo
சென்னை, தமிழகம், India
இலக்கியம், பயணம், மனிதர்கள், இசை, உணவு, நட்பு, சமுதாயம், கலை - இவை என் ஆர்வங்கள். பகிர்தலில் இன்பம் கொண்ட எல்லோருக்கும் நான் நண்பன். என்னை தொடர்ப்பு கொள்ள: muthu.gvmuthu@gmail.com / 9894238404

Saturday, November 12, 2005

நீ என்னிடம்
நான் உன்னிடமும்
சொல்லும் முன்னரே
நம்மை சுற்றி
எல்லாரும் சொன்னார்கள்
நமக்குள்ளே காதலாம்...

1 comment:

senthil said...

hello anna very nice ur blog,. i am realy happy to see ur blog. i dont know how to type in tamil. dont thing " tamil blog parthudu ippadi english replay pannuthanu"

senthil