அறிமுகம்...

My photo
சென்னை, தமிழகம், India
இலக்கியம், பயணம், மனிதர்கள், இசை, உணவு, நட்பு, சமுதாயம், கலை - இவை என் ஆர்வங்கள். பகிர்தலில் இன்பம் கொண்ட எல்லோருக்கும் நான் நண்பன். என்னை தொடர்ப்பு கொள்ள: muthu.gvmuthu@gmail.com / 9894238404

Sunday, June 18, 2006

எல்லாமுமாய் பூக்கும் மலர்கள்..

வெகுநாள் கழித்து மீண்டும் சந்தித்தோம்
பழகாத நண்பர்களை போல..
இலைகள் இல்லாத மரங்கள் சூழ்ந்த
சோலை என்று சொல்லபடும் இடத்தில்..

குழந்தைகள் விளையாடி கொண்டு இருக்கிறார்கள்...
காய்ந்த மலர்களின் மகரந்தகளை கொண்டு..
நாம் அமர்ந்திருந்த இருக்கைகளின் கீழே
கொஞ்சம் மஞ்சள் பூக்களோடு
சில எறும்புகளும்..

என் விரல்களில் உன் விரல்களோடு
பிண்ணி இருக்கின்றன..
விடுவித்து கொள்ள மனமின்றி மட்டுமல்ல
விட்டுவிடுவாயோ என்ற சஞ்சலமும்தான்..

மெல்லிய இருட்டு கவிழும் வரைக்கும்
காத்திருந்து பின் சாலை நோக்கி நடக்கிறோம்..
நெருங்கிய நண்பர்களை போல...

உன் வியர்வை இதழ்களை
முத்தமிடுகிறேன்..
என் கைகள் உணர்கின்றன
விம்மலை உன் அழுத்தத்தில்...

சாலையின் வெப்பம்
சாயந்திர மழையில் மெல்ல கரையும்...
மனதில் ஓரம்.. நம் வெப்பம் கரைந்த
இரவுகளை கண்ணில் புதைத்தபடி...
விரல்களை விடுவிக்கிறோம்...

நீண்டு கிடக்கிறது சாலை...
இன்னும் மழை வரவில்லை...
குழந்தைகள போய்விட்டார்கள்..
மகரந்தம் சோலையின் தரையெல்லாம்
சிந்திகிடக்கிறது,,
எறும்புகள் நிறைந்து விட்டன...

No comments: