அறிமுகம்...

My photo
சென்னை, தமிழகம், India
இலக்கியம், பயணம், மனிதர்கள், இசை, உணவு, நட்பு, சமுதாயம், கலை - இவை என் ஆர்வங்கள். பகிர்தலில் இன்பம் கொண்ட எல்லோருக்கும் நான் நண்பன். என்னை தொடர்ப்பு கொள்ள: muthu.gvmuthu@gmail.com / 9894238404

Sunday, June 18, 2006

பேசாமல் இருக்கும் தருணங்களை பற்றி...

சில நேரங்களில் நாம் பேசி கொள்வதில்லை..
பேச ஒன்றும் இருப்பதாக உணரவும் இல்லை..
பேச்சில் தொலைந்த தருணங்களை பற்றி
மவுனங்களில்தான் ஜீரணிக்க முடிகிறது...

உனக்கும் நினைவிருக்கும்..
அலுவகத்தின் தின பேரங்களிடையே
கண்களால் பேசி கொண்டிருப்போம்...
சில நேரம் உன் விரல்களை என் விரல்களுக்குள்
புதைத்து கொண்டு இருப்பாய்..

ஒரு மழைக்கால மாலையில் நாம் சேர்ந்து
வீடு திரும்பி கொண்டு இருந்தோம்..
என் கைகளுக்குள் நீ இருந்தாய் அப்போது...
மழையின் இருட்டு துளிகள் அடங்கும்போது
நீ என்னை முத்தமிட்டாய்..

ரயில் நிலையத்தின் யாருமில்லாத நடைபாதைகள்
நம்மை பற்றி நிறைய பேசியிருக்கும்..
காற்றில் பறந்து போன உன் கைகுட்டையில்
இன்னும் மிச்சமிருக்கும் என்
உதடுகள் துடைக்கபட்ட ஈரம்..

என் கவிதை புத்தங்களில்
ஒளித்து வைக்கபட்ட மயில் இறகுகள்..
அவற்றின் நிறங்களில் ஒளிர்கின்றன
உன் பேச்சும் சிரிப்பும்...

நம் உடைகளில் சில நம்மிடம் இருக்கின்றன...
என் வாசத்தையும் உன் வாசத்தையும் சுமந்து கொண்டு..
சிலுவைகளுக்கு கீழே பூத்திருக்கும் பூக்கள்
வசந்த காலங்களில் மட்டும் பூப்பதில்லை..
இன்னும் சொன்னால் .. பூக்களின் காலம் வசந்தம் மட்டும் இல்லை.

அறிவிக்கபடாத பிரிவு ஒன்று
நம் காலங்களை பிணைத்திருக்கிறது
நாம் பேசி கொள்ளாத தருணங்களின் மட்டுமே
நம் அருகாமையை உணர்கிறோம்..

பின்னிரவுகளின் தூக்கமில்லாத தருணங்களை
நனைத்திருக்கின்றன..நாம் இணைந்திருந்த
தருணங்களின் நினைவுகள்..

2 comments:

Vinay J said...

The lines in this poem will sense their feeling who are in love. So the poem is more realistic.

Anonymous said...

Love is felt more when you are away rather than when you are together...each moment spent together will be so preciously treasured...

Ranjani