அறிமுகம்...

My photo
சென்னை, தமிழகம், India
இலக்கியம், பயணம், மனிதர்கள், இசை, உணவு, நட்பு, சமுதாயம், கலை - இவை என் ஆர்வங்கள். பகிர்தலில் இன்பம் கொண்ட எல்லோருக்கும் நான் நண்பன். என்னை தொடர்ப்பு கொள்ள: muthu.gvmuthu@gmail.com / 9894238404

Sunday, July 30, 2006

சில பனிக்கால பயணங்கள்…

இந்த பயணம் முழுவதும் நீ
என்னுடன் இருந்தாய்
நாம் ரசித்த பாடல்களாய்,
நீ அணிந்திருந்த உடையாய்…

நாம் நெருங்கியிருந்த புல்வெளிகளை இன்றும் பார்த்தேன்...
அவை மேலும் பசுமையாக..
நம்மை போலவே இன்னும் துணைகளோடு…
அவர்களின் நினைவுகளுக்காக…

உன் நினைவுகளில் இருந்து அழிந்திருக்க முடியாது
நாம் நடந்து போன ஏரிக்கரையின் சாலைகள்
சில மலை பாறைகளில் நாம் இளைபாறி இருந்தோம்
நம் பெயர் பொறிந்த மரங்களை
இன்னும் பார்க்கிறேன்…

அடையாள குழப்பங்கள் தீரவில்லை…
எல்லா பூக்களும் ஒன்று போலவே…
சில பெயர் தெரியாத பூக்களுக்கு…
நான் வைத்ததெல்லாம் உன் பெயர் மட்டுமே…

இயற்கையின் பனி பொழிவில்…
இடம்வலமாய் அலையும் வெற்று சாலைகளில்..
நம் பெயர் கொண்ட வேதங்களோடு
காதல் கொண்டிருந்தோம்…

என் கவிதைகளின் வார்த்தைகளோடு
உன்னை ஒப்பிட்டு கொள்வாய்…
சில கவிதைகள் உன்னை சொல்லும்…
சில கவிதைகள் உன்னில் என்னை சொல்லும்…

என் ஓவியங்களின் நிறங்களில்
உன் நினைவுகளை பதித்து இருக்கிறேன்…
சில நிறமில்லாத இடங்களை நிறப்புகின்றன
உன் விரல்களின் ரேகைகள்…

மலை சரிவுகளில் புதைந்து கொண்டு இருக்கிறது
என் நினைவுகளை போலவே
வானமும் .. கொஞ்சம் சூரிய வெளிச்சமும்…

No comments: