அறிமுகம்...

My photo
சென்னை, தமிழகம், India
இலக்கியம், பயணம், மனிதர்கள், இசை, உணவு, நட்பு, சமுதாயம், கலை - இவை என் ஆர்வங்கள். பகிர்தலில் இன்பம் கொண்ட எல்லோருக்கும் நான் நண்பன். என்னை தொடர்ப்பு கொள்ள: muthu.gvmuthu@gmail.com / 9894238404

Sunday, July 30, 2006

பிரிதொருநாளின் இலையுதிர் காலத்தில்…

இன்னும் குளிரென சொல்வாய்
அது இலையுதிர் காலம் என தெரிந்தும்…
என் நெருக்கத்தில் நீயும்…உன் பார்வைகளின்
ஸ்பரிசங்களில் நானும் …
வசந்த காலம் தொடங்க இன்னும்
சில மாதங்கள் இருக்கின்றன…
குளிர்கால காற்றில் …மரங்கள் உதிர்த்த இலைகளை
மிதித்து நடந்து கொண்டு இருக்கின்றோம்…
மலர்தலுக்கு தயாராகும் பூக்களின் தோட்டங்களை
காற்று வருடி கொண்டு இருக்கின்றது…
என் விரல்களுக்குள் உன் விரல்களை நுழைத்து நீ நெருக்கி கொள்வதுண்டு.. பெரும்பாலும் நாம் நடக்கும் தருணங்களில்
தேநீர் கோப்பைகளின் ஓரங்களில் நம் இருவரது உதடுகளின்
தடமும் பதிந்து இருக்கின்றன…
மணிக்கணக்கில் பேசியும் தீராது போகின்றன
மவுனமான பார்வைகள்…
வார்த்தைகளை தேடி தேடி … பார்வைகளாலேயே
சொல்லி கொள்கிறோம்.
கோடையும் குளிரும் வசந்தமும்…
மற்ற கதைகளை கண்டு இருக்கின்றன…மற்றபடி
பொதுவில் எல்லா இலையுதிர் காலங்களும்…
இதுபோலவே கழிகின்றன…

No comments: