அறிமுகம்...

My photo
சென்னை, தமிழகம், India
இலக்கியம், பயணம், மனிதர்கள், இசை, உணவு, நட்பு, சமுதாயம், கலை - இவை என் ஆர்வங்கள். பகிர்தலில் இன்பம் கொண்ட எல்லோருக்கும் நான் நண்பன். என்னை தொடர்ப்பு கொள்ள: muthu.gvmuthu@gmail.com / 9894238404

Wednesday, August 16, 2006

சொல்லாமல் தொட்டு செல்லும்...

நாம் நட்போடுதான் இருந்தோம்
மஞ்சள் தடவபட்ட உன் அழைப்பிதழை பார்க்கும்வரைக்கும்

பின்னிரவு வரைக்கும் நாம் பேசி கொண்டிருந்த
உன் வீட்டு மாடியின் தனிமையில்
அர்த்தம் சொல்ல முடியாத மவுனங்களை
மட்டும் கொண்டு... மீண்டும் சந்தித்து கலைகிறோம்

என் படுக்கை அறையில் நீ தொலைத்திருந்த சில
கைகுட்டைகளையும், சில புத்தகங்களையும்
நானே வைத்து கொள்ள போகிறேன்...
என் புத்தகங்களும், ஒரு கம்பளிசட்டையும்
உன்னிடம் மறந்து இருப்பதை போல

நமக்குள் பேசிய எல்லா வார்த்தைகளின் மிச்சங்களையும்
என் கவிதை புத்தகங்கள் கொண்டிருக்கிறது
சொல்லாமல் விட்டு போன காதலையும் சேர்த்து
சில பக்கங்கள் வெறுமையாக இருக்கின்றன

1 comment:

மாதங்கி said...

முத்துக்குமார்,
இந்தக் கவிதை எனக்கு மிகவும் பிடித்தது.