அறிமுகம்...

My photo
சென்னை, தமிழகம், India
இலக்கியம், பயணம், மனிதர்கள், இசை, உணவு, நட்பு, சமுதாயம், கலை - இவை என் ஆர்வங்கள். பகிர்தலில் இன்பம் கொண்ட எல்லோருக்கும் நான் நண்பன். என்னை தொடர்ப்பு கொள்ள: muthu.gvmuthu@gmail.com / 9894238404

Wednesday, August 16, 2006

நினைவுகள் சேமிக்கும் மரங்கள்

வெயில் நிறைந்து கிடைக்கும்
வேப்ப மரங்களில் நிழல்களுக்கு வெளியே
பெறும்பாலான மதிய நேரங்கள்
கொஞ்சம் சோம்பலில்தான் கழிகின்றன

நாங்கள் ஏதாவது மனனம் செய்து கொண்டிருப்போம்
சிலர் வேப்பம்பழங்களை சேமித்து கொண்டு இருப்பார்கள்
மாசிலாமணி வாத்தியாரின் மெல்லிய குரட்டை சத்தம்
சாலையில் செல்லும் பேருந்தின் சத்தத்தில் கொஞ்சம் கலையும்

நிறைய நினைவுகளை அந்த வேப்பமரம் சேமித்து வைத்திருக்கலாம்
சில சிறுமிகள் பெண்களானது முதல்
சில நண்பர்கள் விலகி நின்ற வரை... எல்லாம் நினைவுகளாக
பெயர் மறந்து போன ஒரு வாத்தியாரின் மரணம் உட்பட

1 comment:

rajakvk said...

wonderful