அறிமுகம்...

My photo
சென்னை, தமிழகம், India
இலக்கியம், பயணம், மனிதர்கள், இசை, உணவு, நட்பு, சமுதாயம், கலை - இவை என் ஆர்வங்கள். பகிர்தலில் இன்பம் கொண்ட எல்லோருக்கும் நான் நண்பன். என்னை தொடர்ப்பு கொள்ள: muthu.gvmuthu@gmail.com / 9894238404

Wednesday, January 24, 2007

ஒரு மரணத்தின் பதிவு...

அடர்ந்த வனத்தின் தனிமையில்
ஒரு முனிவனை போல அவன் அமர்ந்திருந்தான்
நிசப்தம் ஒன்றே நிலையாக இருந்த நிலையில்
அவன் மரணம் மெல்ல நிகழ தொடங்கியது

ஓய்வு கொள்ளும் நினைவுகளின் முடிவில்
அவன் முன்னே இருந்தன அவளும் சில கேள்விகளும்
சிதைந்த நினைவுகளின் வழியே அவள் புன்னகை
அவனுள் நிறங்களாய் வழிந்தது

சூன்யத்தில் ஒலித்த அவன் கேள்விகளுக்கு
அவள் பதில் சொன்னாள் மவுனங்களாய்
எதிரொலித்த அவள் கேள்விகளுக்கு
அவன் கண்ணீரை பதிலளித்தான்

சித்தார்த்தனின் மரணம்
புத்தனால் நிகழ்ந்தது...

No comments: