அறிமுகம்...

My photo
சென்னை, தமிழகம், India
இலக்கியம், பயணம், மனிதர்கள், இசை, உணவு, நட்பு, சமுதாயம், கலை - இவை என் ஆர்வங்கள். பகிர்தலில் இன்பம் கொண்ட எல்லோருக்கும் நான் நண்பன். என்னை தொடர்ப்பு கொள்ள: muthu.gvmuthu@gmail.com / 9894238404

Wednesday, January 24, 2007

சில சொற்களின் கோடுகள்...

என் கவிதைகளின் வார்த்தைகளை இடம் மாற்றும்
சுதந்திரம் கொண்டவளாய் நீ இருந்தாய்
அப்படி இடம் மாற்றப்பட்ட கவிதைகள்
ஒவ்வொரு முறையும் அர்த்தங்களை புதியதாய் கொண்டன

என் அடையாளம் தவிர்த்த என் கவிதைகள்
நாளடைவில் என்னை விட்டு மெல்ல விலகின
அவற்றுக்கு உன் சுவை பிடித்திருந்ததை உணர்ந்தபோது
கொஞ்சம் வலி இருந்ததை நான் ஒத்து கொள்ளத்தான் வேண்டும்

வெகு நாட்கள் நான் கவிதைக்கான நிகழ்வுகளை தவிர்த்து வந்தேன்
எனினும் ஒரு தனிமையான பின்னிரவில் அது நிகழ்ந்து விட்டது
என் அறையின் சுவர்களில் கிழித்திருந்த கோட்டோவியங்களில்
நீயும் நீ மாற்றம் செய்த கவிதைகளின் சாயலும் தெரியவில்லை

வார்த்தைகளின் கோடுகளின் இயல்பான விதிப்படி
நிறங்களால் ஒன்றுபட்டு குமிழ்களோடு கரைகின்றன
என் மிச்சம் இருந்த நினைவுகளில்...
உன் கவிதைகளும் என் ஓவியங்களும்...

No comments: