அறிமுகம்...

My photo
சென்னை, தமிழகம், India
இலக்கியம், பயணம், மனிதர்கள், இசை, உணவு, நட்பு, சமுதாயம், கலை - இவை என் ஆர்வங்கள். பகிர்தலில் இன்பம் கொண்ட எல்லோருக்கும் நான் நண்பன். என்னை தொடர்ப்பு கொள்ள: muthu.gvmuthu@gmail.com / 9894238404

Friday, February 16, 2007

தனிமையின் ஒரு அறை...

மவுனம் நிறைந்திருக்கிறது
திறந்திருக்கும் ஒற்றை சன்னலின்
வெளிச்சம் மவுனத்தை நிறைத்திருக்கிறது
புத்தங்கங்கள் கலைந்திருப்பதாலேயே
அவைகள் படிக்கபட்டவையாக கொள்கிறேன்
கொஞ்சம் இசை குறிப்புகள்
கொஞ்சம் ஓவிய கலவைகள்
எதுவும் பூர்த்தியாகவில்லை
கலைந்த படுக்கையின் அருகில் கடிகாரம்
காலம் என்ற துடிப்பை நினைவுறுத்தினாலும்
நான் இல்லாத என் அறையின் வெறுமையை
நீயும் உணர்ந்ததாகவே சொல்கிறாய்
பின்னிரவுகளின் தனிமையில்
என் அறையின் சுவர்களின் நீ பதித்த
ரேகைகள் உன் நினைவுகளை சொன்னாலும்
தனிமையாய் உணர்கிறேன் - நாம் இல்லாத நம் அறையை.

மழைக்காற்றின் இறுதியில்...

காலத்தின் எல்லையில் மூச்சு திணரும்
மெல்லிய ஓசைகள் - எனக்கும் கேட்கின்றன
உலர்ந்த இலைகளில் யாரும் நடக்காத
பாதைகள் - காலடிகளுக்காக காத்திருக்கின்றன
முன்பொரு மழை நாளில் ஈரகாற்றில்
அடர்ந்த மவுனத்தை என் சுவாசமாக கொண்டேன்
இன்று நிதானித்து கவனிக்கும்போது...
வெளியின் பிரக்ஜையின்றி தன் வழி செல்லும் நதி
காலத்தின் உள் ஆழம் போல இறுகி இருக்கின்றது...