அறிமுகம்...

My photo
சென்னை, தமிழகம், India
இலக்கியம், பயணம், மனிதர்கள், இசை, உணவு, நட்பு, சமுதாயம், கலை - இவை என் ஆர்வங்கள். பகிர்தலில் இன்பம் கொண்ட எல்லோருக்கும் நான் நண்பன். என்னை தொடர்ப்பு கொள்ள: muthu.gvmuthu@gmail.com / 9894238404

Friday, February 16, 2007

மழைக்காற்றின் இறுதியில்...

காலத்தின் எல்லையில் மூச்சு திணரும்
மெல்லிய ஓசைகள் - எனக்கும் கேட்கின்றன
உலர்ந்த இலைகளில் யாரும் நடக்காத
பாதைகள் - காலடிகளுக்காக காத்திருக்கின்றன
முன்பொரு மழை நாளில் ஈரகாற்றில்
அடர்ந்த மவுனத்தை என் சுவாசமாக கொண்டேன்
இன்று நிதானித்து கவனிக்கும்போது...
வெளியின் பிரக்ஜையின்றி தன் வழி செல்லும் நதி
காலத்தின் உள் ஆழம் போல இறுகி இருக்கின்றது...

No comments: