அறிமுகம்...

My photo
சென்னை, தமிழகம், India
இலக்கியம், பயணம், மனிதர்கள், இசை, உணவு, நட்பு, சமுதாயம், கலை - இவை என் ஆர்வங்கள். பகிர்தலில் இன்பம் கொண்ட எல்லோருக்கும் நான் நண்பன். என்னை தொடர்ப்பு கொள்ள: muthu.gvmuthu@gmail.com / 9894238404

Monday, June 25, 2007

இன்னும் கொஞ்சம் தொலைவில்...

மிக நீண்ட தொலைவிலான என் பயணங்களின் எல்லைகளில்
முகமறியா திசையில் நீ காத்திருப்பதும் நினைவில் வரும்
சந்திப்பின் சாத்தியங்களை விட்டு விலகி எதிர்கோடுகளில்
பயணிக்கும் மழை மேகங்களை போல

வடிந்துவிட்ட மழை ஈரங்களை கொண்ட கடல் மணலின் வெளியில்
மழைக்கு பின்னான இருண்ட மேகங்களை கொண்டிருக்கும் கடல் போல
உள்ளிருக்கும் காதலோடு காலம் நீண்டு கொண்டிருக்கிறது
எனினும் இடைவெளிகள் தூர அளவை மட்டுமே கொண்டிருக்கின்றன.