அறிமுகம்...

My photo
சென்னை, தமிழகம், India
இலக்கியம், பயணம், மனிதர்கள், இசை, உணவு, நட்பு, சமுதாயம், கலை - இவை என் ஆர்வங்கள். பகிர்தலில் இன்பம் கொண்ட எல்லோருக்கும் நான் நண்பன். என்னை தொடர்ப்பு கொள்ள: muthu.gvmuthu@gmail.com / 9894238404

Wednesday, August 29, 2007

ஏனோ இன்னும் கண்களில்...

தினமும் தான் பேசி கொள்கிறோம்
எல்லாமும் தான் சரியாக இருக்கிறது
நம் புன்னகை முகங்களை
புகைப்படங்களாக பரிமாறி கொள்கிறோம்
தொலைபேசி பேச்சுகளாய்
காலத்தின் நிகழ்வுகளை பகிர்ந்து
கொள்ளும் நிமிடங்களும் உண்டு...
இணையமும் நம்மை விடாமல்
இணைத்து கொண்டுதான் இருக்கிறது...
இருந்தும் இன்னும் நினைவில் இருந்து
மறையாமல் உள்ள ஒரு பிம்பம்...
கடைசியாக நீ விடைபெற்ற போது
சின்னதாய் கண்ணீர் துளிர்த்த உன் முகம்...