அறிமுகம்...

My photo
சென்னை, தமிழகம், India
இலக்கியம், பயணம், மனிதர்கள், இசை, உணவு, நட்பு, சமுதாயம், கலை - இவை என் ஆர்வங்கள். பகிர்தலில் இன்பம் கொண்ட எல்லோருக்கும் நான் நண்பன். என்னை தொடர்ப்பு கொள்ள: muthu.gvmuthu@gmail.com / 9894238404

Thursday, November 12, 2009

பறவைகள் வாழ்ந்த வனமும் வானமும்...

 

P1030745

ஒரு காலத்தில் இது பறவைகள் வாழ்ந்த காடாக இருந்தது -
பின்னர் ஒரு யுக முடிவின் வெள்ளத்தில் காகிதங்கள் நிறம்பி - எரியும் பாலைவனமாக ஆனது

இன்றும் எரிந்து கொண்டிருக்கும் காகிதங்களில் சில நேரம் - நீங்கள் அறிந்திறாத பறவைகளின் கூச்சல்களை கேட்கலாம்

அவை கடவுள்கள் புணரும் சத்தத்தை ஒத்துள்ளதாக சில காகிதங்களில் எழுதியுள்ளது…

இந்த காட்டின் மறுபுறத்தில் ஒரு வற்றாத நீர் நிலை இருந்தது -இப்போதும் இருக்கிறது சில நீல நிற காகிதங்களுடன்

எரிந்த காகிதங்களின் புகை மங்கும் ஒரு முன்னிரவில் - காட்டின் நிறங்கள் எல்லா காகிதங்களிலும் பரவ தொடங்கின

வெகு தூரத்தில் மேகக்கூட்டங்களுக்கு அப்பால் -

காகிதங்களில் வாழும் கட்டமைப்பு கொண்ட ஒரு பறவை இனம் பயணத்தை தொடங்கியிருக்கின்றது

வனம் காத்திருக்கிறது மீண்டும் பறவைகளின் எச்சங்களுக்காக...

2 comments:

Gayathri said...

Nice one!!!

Gayathri said...

Nice thought!!! Needed for each and everyone to be aware to save our NATURE. The kavithai clearly depicts,the place which was flourished once and now it is dried...again it's expecting the same flourish, which is in our hands :)to save our EARTH